ConsultoriaConsultoría

L’Àrea de Consultoria de Negoci desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Econòmic Financera
  • Business Plan: elaboració, control i seguiment
  • Suport a la gestió econòmic financera
  • Projectes micro-macro financers
  • Processos de Reestructuració
 • Processos
  • Disseny organitzatiu
  • Anàlisi i Millora de Processos
 • Producció
  • Sistemes de Cost
  • Control de Gestió
  • Gestió del Canvi
Cañizares & Asociados