Finançament, Ajuts i Subvencions

Som conscients de la importància que té per a l’empresari comptar amb un bon finançament a l’hora de decidir-se per a dur a terme un negoci o desenvolupar un projecte que millori la competitivitat de la seva empresa.

L’Àrea de Finançament, Ajuts i Subvencions els ofereix un servei integral que va des de la informació sobre els ajuts que poden aconseguir per al seu projecte fins a la recerca d’un soci capitalista. Aquest servei es complementa amb un anàlisi financer i fiscal dels avantatges i oportunitats de la subvenció o ajut obtingut amb la possibilitat d’aconseguir línies financeres preferents que suposin un recolzament global del projecte d’inversió.

És, per tant, un servei que ens permet oferir un ventall de possibilitats als nostres clients per a que un projecte o una idea obtinguin els resultats esperats amb una distribució òptima dels recursos econòmics.

  • Ajuts i subvencions Comunitaris, Estatals i Autonòmics
  • Finançament, Ajuts i Subvencions
  • Línies de finançament
  • Business Angels
  • Capital Risc
  • Préstecs Participatius
  • Ajuts i subvencions a la internacionalització d’empreses
Cañizares & Asociados