Laboral

L’Àrea de Laboral desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

  • Assessorament en matèria de Dret Laboral i de la Seguretat Social a PIMES i Grans Empreses
  • Auditoria Laboral i de la Seguretat Social
  • Alts Directius
  • Convenis Col·lectius
  • Expedients de Regulació d’Ocupació. Deslocalitzacions
  • Prevenció de Riscos Laborals. Auditories
Laboral
Cañizares & Asociados