Mercantil i Societari

L’Àrea de Mercantil i Societari desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Societari
  • Creació i organització jurídica de societats mercantils
  • Secretaries de Consell
  • Reestructuracions Societàries
 • Fusions i Adquisicions
  • Fusions, Escissions, Canvi de Valors i Aportacions d’Activitat
  • Compra i venda d’empreses
 • Contractació Mercantil
  • Distribució
  • Agència
  • Franquícia
 • Empresa familiar
  • Protocols familiars
  • Gestió Jurídica del Canvi
 • Concursal
  • Procediments concursals
  • Convenis amb creditors
  • Reestructuració d’empreses en crisi
  • Liquidació de patrimonis
Mercantil i Societari
Cañizares & Asociados