Procesal Contenciós

La solució de conflictes passa en alguns casos per la necessària intervenció dels Tribunals de Justícia. Per aquest motiu, el nostre despatx, que ja oferia aquest servei als seus clients en els àmbits de Civil, Mercantil i Contenciós Tributari, ha ampliat la seva Àrea de Processal Contenciós als àmbits de Laboral i Penal.

L’Àrea de Processal Contenciós desenvolupa la seva activitat professional en els següents àmbits:

 • Direcció Lletrada de Processos Civils
 • Direcció Lletrada de Processos Mercantils Processal Contenciós
  • Impugnació d’Acords Socials
  • Competència Deslleial
  • Compliment de Contractes
  • Propietat Industrial
 • Direcció Lletrada de Processos Penals en Delictes Econòmics i Societaris
 • Direcció Lletrada en Processos Contenciós Administratius, Tributaris i de la Seguretat Social
 • Direcció Lletrada de Processos Laborals
Cañizares & Asociados